Danh Sách Bánh

Trang cung cấp danh sách các loại bánh đang hiện có tại AnanBakery.

  Bánh Mì Chà Bông

  Giá: 10,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh xếp thịt

  Giá: 10,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Patê Phô Mai Que

  Giá: 100,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 1 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Patêsô

  Giá: 10,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Xúc Xích

  Giá: 10,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

ANAN Delivery
ANAN Delivery
ANAN Delivery
ANAN Delivery