0933130525
+

Danh Sách Bánh

Trang cung cấp danh sách các loại bánh đang hiện có tại AnanBakery.

  Bánh Xúc Xích

  Giá: 6,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Bông Lan Bơ

  Giá: 11,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Su Chocolate Mini

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Patê sô

  Giá: 8,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Flan

  Giá: 7,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Phô Mai Bơ Tỏi

  Giá: 11,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Patê Phô Mai Que

  Giá: 100,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 1 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh xếp thịt

  Giá: 8,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Mì Bun

  Giá: 4,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Sừng Trâu

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Phi Sữa

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Mì Chà Bông

  Giá: 8,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Dừa Xoắn

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Dừa Cuốn

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Tròn Thơm

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Cadé

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Cua Phô Mai

  Giá: 6,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Cua

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Bông Lan CaCao

  Giá: 6,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Bông Lan

  Giá: 6,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Rau câu Dừa Flan

  Giá: 48,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 2 hộp/1 đơn hàng.

  Đặt hàng trước 1 ngày.

  Rau câu Thập Cẩm

  Giá: 40,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 2 hộp/1 đơn hàng.

  Đặt hàng trước 1 ngày.

  Bánh Su Kem Mini

  Giá: 4,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Su Que Chocolate

  Giá: 6,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Su Que

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

  Bánh Su Kem

  Giá: 5,000đ

  Số lượng đặt tối thiểu: 20 bánh/1 đơn hàng.

  Đặt bánh trước 1 ngày.

ANAN Delivery
ANAN Delivery
ANAN Delivery
ANAN Delivery